BV- Berså

Mäster Johansgatan har omgestaltats till att bli en ny gågata och viktig länk mellan centrala Malmö och de nya områdena kring universitetet, Malmö Live och framtida varvsstaden. Gatans nya utformning erbjuder större ytor för gående och cyklande och sittplatserna  kompletterar de många uteserveringarna längs gatan.

Klätterväxtstativen har hämtat sin färg från närliggande fasader. Utformning ska ge värde även under vintermånaderna när blåregnet tappar sina blad.
Projekt: Mäster Johansgatan

Beställare: Malmö Stad, Gatukontoret

Projektledare: Katrin Andersson

Projektörer: Projekteringsenheten Gatukontoret

Formgivning sittplats/klätterväxtstativ: Anders Dahlbäck (Gatukontoret)