BV-Cementparken

Cementparken Malmö

Cementas gamla område för kalkstens-bearbetning i Limhamn håller på att exploateras för att ge plats för bostäder. I området har också en ny stadsdelspark anlagts. Parkens karaktär och växtlighet har i sin karaktär och material en stark koppling till betongens råmaterial. I parken finns också ett antal byggnadsverk i form av en kallmur av kalksten, en grill och en lekskulptur i form av ett löv.


Beställare: Malmö Stad, Gatukontoret

Projektledare: Hampus Wallin

Projektör (byggnadsverk): Anders Dahlbäck (Gatukontoret)