BV-Kojor

Folkets park i Malmö håller på att genomgå en större omvandling. Parken grävs upp då ledningar  läggs om och större lekplatser och samlingsytor byggs. I detta är det också viktigt med den mindre skalan som inbjuder till lek. För denna informella lek har glasfiberkojor tagits fram tillsammans med en lokal glasfiberproducent. Kojorna består av klot 1,8m i diameter. I taket sitter en armatur som lyser ut genom ingångarna och de många små hålen som sitter spridda över klotet. Dessa småhål är fyllda med gjutpolyester. 


Projekt: Folkets parke etapp 1a

Beställare: Malmö Stad, Gatukontoret

Projektledare: Fabian Christensson

Projektörer: Projekteringsenheten, Gatukontoret

Formgivning kojor, grillar och picnicmöbler: Anders Dahlbäck (Gatukontoret)