Konst-Mother

Som en del av den konstnärliga gestaltningen i Malmös nya stadsdel som växer fram runt Hylliestationen ombads konstnären Charlotte Gyllenhammar smycka cirkulationsplatsen vid Malmömässan, köpcentret Emporia och Malmö Arena med sitt konstverk Mother.


Konstverket är ett kvinnoansikte av brons som vilar med ansiktet uppåt i en vattenfylld damm. Ur konstverkets mun skjuter en kraftig vattenkaskad med vulkanisk kraft.


I uppdraget ingick framtagande av komplett bygghandling avseende mark, VA, fontän- och styrteknik, betongkonstruktioner (damm och sargkant) och belysning samt samordning med konstnären och hennes leverantörer.


Beställare: Malmö Stad


Konsult: Tyréns


Roll: Fredrik Dahlberg, uppdragsansvarig och projektör (Tyréns)