Konst-Puckelboll

Puckelboll Malmö

Beställare: Malmö Stad

Konsult mark: Ramböll

Roll: Anders Dahlbäck, Landskapsarkitekt/projektör (Ramböll)

Puckelboll Skärholmen

Beställare: Stockholm Stad

Konsult mark: dahlbäck landskap

Roll: Anders Dahlbäck, Landskapsarkitekt/projektör

Puckelboll Malmö/Skärholmen. Johan Ström

"Är namnet på ett interaktivt konstprojekt skapat av konstnären Johan Ferner Ström. Verket är en konstnärlig betraktelse av företeelsen fotboll i egenskap av att mer efterlikna livets spelplan som i själva verket varken är liksidig eller jämn. Bollen studsar sällan dit man vill, planhalvorna är som bekant inte likadana för alla och målen är definitivt inte lika stora. Planens orättvisor neutraliserar den varierande skickligheten hos spelarna i fråga om teknik och styrka. Orättvisorna i planen gör spelet rättvist på ett märkligt sätt vilket inbjuder till ett mer fantasifullt spel "

Johan Ström