Konst-Rubato

Framför Malmös nya konsert- och kongress-anläggning, Malmö Live, mot kanalrummet uppförs konstverket Rubato av konstnären Eva Hild. Konstverket är en 6 meter hög, 7 meter lång och 5 meter bred skulptur av gjut-aluminium som tillverkas av gjuteri i Tyskland.

Konstverket placeras på ett cirkulärt betongfundament som förankras i krönbalken (kaj) och ansluts vackert till bryggans trädäck. Konstverket ljussätts med 10 st markarmaturer som monteras i trädäcket och betongfundamentet.

Skulpturen kommer i tre delar från Tyskland och svetsas samman, bearbetas och målas i specialbeställd tältetablering på andra sidan kanalen. Konstverket lyfts över kanalen och monteras i betongfundamentet.


Uppdradet består av byggledning och projekteringsledning vid anläggande av betongfundament, anslutande trädäck, belysningsarbeten samt monterings- och samordningsansvar mellan konstnär, beställare, entreprenörer och gjuterifirma.

Beställare: Malmö Stad


Konsult: Sigma Civil AB


Roll: Fredrik Dahlberg, byggledare och projekteringsledare (Sigma Civil AB)