Konst-Tre Torn

Illustration Tony Cragg

Beställare: Malmö Stad

Konsult: Berg & Dahl AB

Tre Torn – Tony Cragg, Malmö

Den brittiske konstnären Tony Cragg ska pryda Konsthallstorget i Malmö med sitt konstverk Points of view. Konstverket består av tre vridna, dynamiska pelare på cirka tolv meter tillverkade i brons. Torget framför Konsthallen får en förstärkt karaktär och rumslighet med de tre pelarna som kan upplevas var för sig eller som en sammanhållen grupp.

Uppdraget består av projekteringsledning och projektering avseende mark och konstruktion för grundläggning på uppdrag av Malmö Stad. I uppdraget ingår teknisk rådgivning, kvalitetssäkring och styrning av upphandlad entreprenör för genomförandet.