Landskap

Landskapsarkitektur en konstform som också kan vara en av lösningarna på sociala, ekologiska och tekniska problem. Det är på detta sätt vi försöker förhålla oss till landskapsarkitekturen. Vi letar efter det till synes enkla ingreppet som löser komplicerade situationer. När staden förtätas och människors levnadssituation blir mer komplex behöver både det privata och offentliga rummet tillgodose fler behov. Här finns möjlighet att hitta lösningar som är såväl funktionellt, estetiskt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara.