Landskap- Äventyrslekplatsen

När äventyrslekplatsen i Kroksbäcksparken i Malmö planerades behövde Emma Jonasson (projektledare på gatukontoret i Malmö) hjälp med en del av parken. Uppdraget var att ta fram ett förslag för markmodellering av en kulle och en klätterställning av stålrör som skulle finnas på en av kullens slänter.

Deta uppdraget omformulerades efter projektets gång och utvecklades till ett klätternät uppspänt mellan två betongmurar som slänger sig nedför slänten. Den undre sektionen är istället för klätternät en rutchkana. På natten lyser den infällda belysningen i två ljustoner. Inåt i en varmgul ton och utåt med en kallare färg.