Projekt-Kågeröd

Planskild GC-förbindelse, Kågeröd


Trafikverket planerar som del av projekt Skånediamanten med upprustning av Söderåsbanan och ett antal nya tågstationer med en ny tågstation i Kågeröd. Inför det projektet utförs en planskild gång-och cykelväg under järnvägen och förberedelser för framtida perrongbyggnation för tågtrafik. Projektet innehåller bl.a. gång- och cykelvägar, busshållplats, järnvägsbro, ramper/trappor, stödmurar, pumpstation och gestaltning.


Uppdraget omfattar projektering av gata, mark, gång- och cykelväg, VA samt samordning med brokonstruktör och belysningsprojektör.

Beställare: Strabag/VBA

Konsult: Sigma Civil AB

Roll: Fredrik Dahlberg, projektansvarig och projektör (Sigma Civil AB)