Projekt-Nobeltorget

På stödmurarna  finns  ett antal trädäck som konsollar ut över stödmuren. Ovanför trädäcken  finns specialgjorda lampor som tagits fram av Johan Moritz och Anders Dahlbäck speciellt för Nobeltorget.   

Delar av torget är anpassat för skateboardåkning utan. Denna anpassning är endast lågmält utförd i form av stålskoning och mindre justeringar i befintlig utrustning. På torget finns också en vatteninstallation med en mindre ränndal.


Projektnamn: Nobeltorget

Projektörer: Fredrik Dahlberg (Gatukontoret),

Anders Dahlbäck (Gatukontoret)

Projektledare (plan & proj): Anders Dahlbäck (Gatukontoret)

Projektledare (entreprenad): Karin Sjölin

Det som länge varit en nedsänkt, otillgänglig och otrygg plats i centrala Malmös utkant upprustades i samband med anläggandet av MalmöExpressen. Torgets nedsänkta centrala yta bevarades stensattes med granit från Nolby och Gabbro från Korpilahti. Höjdskillnaderna mellan centrala torgytan om omgivning bevarades men samtliga viktiga passager är fullt tillgängliga. Detta uppnåddes genom ett antal betongstödmurar som organiskt slingrar sig över torget.