Projekt-Vårsången

Bild: Panorama Arkitekter

Vårsången, Malmö

I stadsdelen Lindängen i Malmö bygger fastighetsbolaget Trianon 140 nya hyresrätter, en förskola för ca 100 barn, lokaler för handel och service mm.

Tillsammans med Peab och Panorama Arkitekter genomförs gestaltning och projektering av innergårdar, förskolegård, lekplats, parkeringar samt gång- och cykelvägar inom kvartersmark.

I uppdraget ingår framtagande av bygglovshandlingar och bygghandling för anläggande av mark, VA, utrustning och planteringar.


Beställare: Peab Anläggning AB

Konsult: Sigma Civil AB

Roll: Fredrik Dahlberg, projektansvarig och projektör (Sigma Civil AB)