Landskap- RRM

Fotograf: Åsa Svensson

Fotograf: Åsa Svensson

Platsen har i sin struktur ett släktskap med en nöjeslokal. Den är uppbyggd kring scenen som innehåller all den teknik som krävs för att anordna enklare evenemang. Framför scenen återfinns ett dansgolv, en läktare och en balkong. På Rosens Röda matta är dansgolvet uppbyggt av en asfaltsyta, läktarna utgörs av vinklade stödmurar med en böljande gummiasfaltsyta och sittgradänger av betong. Balkongerna utgörs av tre plattformar möblerade med träd och sittplatser. Som besökare kan du spela musik från din telefon på platsen högtalare och med minimal ansträngning arrangera evenemang.

Projekt: Rosens Röda Matta (del av Rosengårdsstråket)

Beställare: Malmö Stad, Gatukontoret

Projektledare: Anders Dahlbäck (Gatukontoret)

Projektörer: Anders Dahlbäck, Mertin Berntsson (Gatukontoret)