Landskap- RRM

Rosens Röda Matta

Den korta sträckan till trots är den mentala distansen mellan Rosengård och centrala Malmö stor. Ambitionen med Rosengårdsstråket är att minska åtminstone det mentala avståndet genom att ladda sträckan med positiva upplevelser, nya platser och ett attraktivt cykelstråk.

Genom en rad fysiska investeringar i Rosengård är förhoppningen att en positiv utveckling i området startar. Nya attraktiva miljöer, grundade i de boendes faktiska behov och förankrade i deras önskemål genom dialogprocesser ska ge ett tryggare område som de boende känner ägandeskap över.

Fotograf: Åsa Svensson

Fotograf: Åsa Svensson

Platsen har i sin struktur ett släktskap med en nöjeslokal. Den är uppbyggd kring scenen som innehåller all den teknik som krävs för att anordna enklare evenemang. Framför scenen återfinns ett dansgolv, en läktare och en balkong. På Rosens Röda matta är dansgolvet uppbyggt av en asfaltsyta, läktarna utgörs av vinklade stödmurar med en böljande gummiasfaltsyta och sittgradänger av betong. Balkongerna utgörs av tre plattformar möblerade med träd och sittplatser. Som besökare kan du spela musik från din telefon på platsen högtalare och med minimal ansträngning arrangera evenemang.

Projekt: Rosens Röda Matta (del av Rosengårdsstråket)

Beställare: Malmö Stad, Gatukontoret

Projektledare: Anders Dahlbäck (Gatukontoret)

Projektörer: Anders Dahlbäck, Mertin Berntsson (Gatukontoret)