Landskap- Vattenparken

Vattenparken i Hyllie

I södra Malmö håller den nya stadsdelen Hyllie på att växa fram. I anslutning till Hyllie vattentorn har Malmö stad och VASYD tillsammans planerat och anlagt Vattenparken. Parken ska dels fungera som en stadsdelspark för boende och verksamma i Hyllie, men också som en plats där VASYD på ett pedagogiskt och lekfullt sätt kan informera om sin verksamhet.

Söderifrån möts besökaren av entrétorget där ett stort block diabas från Hägghult ligger bland en variation av olika träd i strikta rader. Från en stolpe rinner vatten som landar på blocket och därefter rinner vidare i en ränndal ner mot parken. 

Vattnets väg leder till den centrala parken där den pedagogiska delen av parken återfinns. För att komma hit går vägen längs den dimmiga entrémuren och genom eller bakom ett vattenfall. På andra sidan vattenfallet möts besökaren av en vattentrappa där vatten kan ledas med slussar och flipprar. Här kan vattnets egenskaper kan testas. Vidare finns överaskningsfontäner, ett experientarium och ränndalar för barkbåtsrace. I parkens norra delar återfinns körsbärsdalen där 150 körsbärsträd av 5 olika arter  står placerade bland kullarna. Mellan körsbärsdalen och den pedagogiska delen finns en väl tilltagen betongyta som säkerställer transporter till vattentornet.

Allt vatten i parken tas om hand lokalt och samlas i den  lilla dammen i parkens lågpunkt. För att alla ska kunna komma hit är tillgängligheten säkerställd genom spänger. Runt dammen och mot citytunneln finns en mur med en vågformad spaljé som skärmar av och ramar in parken.

Projektnamn: Vattenparken

Beställare: Malmö Stad, Gatukontoret

Projektledare: Eva Delshammar


Tävlingsskede:

Vinnande kontor: CW Landskap

Medverkande landskapsarkitekt: Anders Dahlbäck (Ramböll)


Etapp 1:

Konsult (LA, Mark, VA): Ramböll

Roll Anders Dahlbäck (Ramböll): Gestaltningsansvarig, projektör


Etapp 2:

Roll Anders Dahlbäck (Gatukontoret): Gestaltningsansvarig, teknisk support, projekteringsledare