BV-Nobellampan

Nobellampan

I samband med ombyggnaden av Nobeltorget

togs en ny armatur och stolpe fram på vilken torgets gestaltning vilar. Lamporna är 4 meter höga med en spännvidd på 3,5 meter. Formen ska påminna om en siluett av en skrivbords, eller arbetslampa. Siluetten har getts ett djup, men framstår som närmast tvådimensionell i torgets rumslighet.

Lampan har tagits fram i samarbete med Ateljé lyktan.


Beställare: Malmö Stad, Gatukontoret

Formgivare: Anders Dahlbäck (Gatukontoret), Johan Moritz